lunes, 10 de enero de 2011

Dialectes de la llengua catalana.

3. Cerca informació sobre els diferents dialectes de la llengua catalana:


3.1. Escriu els diferents dialectes que la formen.


Els parlars occidentals només neutralitzen en la mateixa circumstància les vocals e tancada i e oberta en e tancada (i a i e àtones en a, en posició inicial de mot), i o tancada i o oberta en o tancada (amb algunes excepcions que els aproximen als fets orientals).
El bloc occidental integra el
català nord-occidental i el català meridional.Els parlars orientals neutralitzen, en posició àtona, les vocals a, e tancada i e oberta en e neutra (a excepció, però, de l'alguerès, que ho fa en a), i o tancada i o oberta en u (a excepció del mallorquí, que ho fa en o tancada).
Pertanyen al bloc oriental el
català central, el català insular, el català septentrional i el català alguerès.

     
3.2. Afegeix un mapa dels PPCC.

              
3.3. Explica el que és la llengua estàndard.


Una llengua estàndard (també estàndard lingüístic) és una elaboraciò artificial i planificada a partir del diasistema d'una llengua, per tal d'obtenir un model de llengua unitari per a l'ensenyament, els usos oficials i els usos escrits i formals, que alhora permeti cohesionar política i socialment el territori on és oficial. Un altre terme sinònim de llengua estàndard és varietat estàndard.
             
3.4. Quin dialecte parles tu? 

No hay comentarios:

Publicar un comentario